ייעוץ

הצורך לפתור בעיה, הצורך להתלבט, והצורך להתייעץ

הייעוץ הפסיכולוגי אינו טיפול פסיכולוגי, ועל אף דמיון חיצוני הקיים לעיתים ביניהם בשל צורת השיח ומסגרת המפגשים, השוני ביניהם הוא מהותי. בעוד שטיפול פסיכולוגי עוסק במבנה ובמנגנונים הנפשיים מתוך רצון וכוונה לצמוח ולהתפתח, מתמקד הייעוץ הפסיכולוגי בתוכן מסויים שמעסיק את האדם מתוך כוונה ללמוד על הנושא, להבין אותו, ולעיתים לקבל החלטה בעניין, מתוך מחשבה והתייחסות לגורמים נפשיים ורגשיים.

ייעוץ או טיפול פסיכולוגי בתהליכי קבלת החלטות ופתרון בעיות

הייעוץ הפסיכולוגי מתאים לאנשים שנושא כלשהו בעל היבטים אישיים ורגשיים מטריד ומעסיק אותם, והם זקוקים או מעוניינים לחשוב ולהתעמק בנושא זה באופן יסודי ומעמיק, ומתוך הסתכלות רחבה הלוקחת בחשבון את המציאות ואת הגורמים הרגשיים והנפשיים. השיחה בייעוץ הפסיכולוגי היא שיחה נרחבת גלויה וחופשית על הנושא שמעסיק אותנו, עם אדם בעל ידע והבנה נרחבים בתחומי הנפש והרגש. אולם, זוהי אינה שיחה כללית, אלא שיחה עניינית הממוקדת בסוגיה שבמוקד העניין, מתוך הבנה והתבוננות באדם העוסק בה. שיחה כזו, בייחוד כאשר האדם עימו משוחחים הוא אדם חיצוני ובלתי תלוי, וחסר מעורבות אישית בעניין, מאפשרת לנו פעמים רבות להתמקד, ולהבין באופן מעמיק את הנושא שמעסיק אותנו ונושאים נוספים הקשורים בו. אגב כך, ניתן למצוא את הדרך להתקדם בעניין, ובמקרים בהם יש צורך, אף לפתור או להגיע להכרעה בסוגיה שעל הפרק.

הייעוץ הינו מקום מתאים לעיבוד כל התלבטות בעלת מאפיינים רגשיים, כאשר אנחנו מרגישים שאין לנו צורך או רצון בתהליך רחב ומעמיק, ובלבד שניתן להבחין בקלות שהנושא תחום באופן ברור כך שניתן לעסוק בו באופן ממוקד. במהלך ההתייעצות, ניתן יהיה להבחין ולקשר בין הנושא הנבחר לנושאים נוספים מהעולם הפנימי שלנו, ואף לדון בנושאים אלו בהקשר לסוגיה הנדונה, אך במסגרת ההתייעצות נושאים נוספים אלו לא יהפכו להיות מוקד הדיון.