טיפול פסיכולוגי

טיפול פסיכולוגי, להבדיל מסוגי טיפול אחרים, מתייחס אל האדם כבעל נפש, שבה מתרחשים תהליכים רבים ומורכבים, חלקם מודעים וחלקם שאינם מודעים. נפשו של האדם, מתפתחת במהלך החיים, ותהליכי ההתפתחות והשינוי מושפעים מגורמים רבים ומגוונים, חלקם תורשתיים וחלקם סביבתיים. הטיפול הפסיכולוגי מאפשר לנפש, באמצעות המפגש שבין הפסיכולוג והמטופל, לעבור תהליך של התפתחות וצמיחה, בסביבה בטוחה ומוגנת.

בקרב הפונים לטיפול, ישנן שאלות רבות הקשורות לטיפול בכלל ולטיפול פסיכולוגי בפרט: מתי יש לפנות לטיפול? מהי מטרת הטיפול? כיצד עובד הטיפול? מה ההבדל בין טיפול פסיכולוגי וטיפולים אחרים? מה ההבדל בין טיפול וייעוץ? על מרבית השאלות הללו אין תשובה אחת מוחלטת ומוסכמת על כולם, ואני מזמין אתכם לקרוא את ההתייחסויות שלי לשאלות אלו כאן באתר, ללמוד ולחשוב, ולגבש את העמדה שלכם בעניין.

מתי לפנות לטיפול?

סימנים שונים יכולים להעיד כי הגיע הרגע לפנות לטיפול. לפעמים יהיו אלו סימנים ברורים וזועקים כגון תחושות חזקות של בדידות ודיכאון, הופעה או התגברות של חרדה, קלקולים או שינויים לרעה ביחסים שלנו עם אנשים אחרים בנסיבות חברתיות או במסגרת העבודה, והופעה או עיסוק מוגבר במחשבות שליליות על עצמנו. לעיתים, הסימנים יהיו יותר עמומים, ורק עדויות מצטברות יעידו על קיום קשיים בעולמנו הפנימי. במצב זה אנו חווים באופן עקבי יחסית תחושות כגון חוסר שקט פנימי, חוסר שביעות רצון מעצמי, תחושות לא ברורות של אכזבה מהחיים, ואף עצב קל ומתמשך. אנו מרגישים כי החיים החברתיים שלנו לא מספקים, וכי חסרה לנו היכולת לשנות את מצב העניינים. זוהי הרגשה של "תקיעות", הרגשה של היעדר חלומות ותקווה.

לפעמים, הלחץ הנפשי גובר באופן חד בעקבות ארועי חיים משמעותיים המופיעים בחיינו ומשנים אותם, ואנו מוצאים את עצמנו פתאום מתמודדים עם קשיים שלא הכרנו, ועם גבולות יכולת ההסתגלות הנפשית שלנו. חלק מין הארועים האלו הם צפויים בחיינו ושליליים באופן ברור, כדוגמת מחלה גופנית אצלנו או אצל הקרובים לנו, מוות, פרידה מאדם קרוב, פיטורין, וכדומה. אולם ישנם גם אירועים שלא נתפסים כשליליים, כדוגמת הצורך לקבל החלטות לגבי מערכות יחסים, שינויים והתקדמות במקום העבודה, שיוני מקום המגורים, ואף היריון ולידה, שעלולים לעורר קשיים במידה לא פחותה.

ארועי משבר כאלו, חיוביים ושליליים כאחד, מופיעים בחיים של כל אחד מאיתנו, והאתגרים של הסתגלות לשינוי בעקבות המשבר, והתמודדות עם ההשלכות של השינוי על הנפש ועל המציאות הם אתגרים שמוליכים אותנו אל קצוות היכולת שלנו. פנייה לטיפול ברגעים של משבר הינה דרך להתמודד בראש וראשונה עם המשבר עצמו, אך היא מאפשרת בוסף לבנות את עצמנו באופן גמיש ומתסגל יותר לקראת העתיד.

מהן מטרות הטיפול

מטרת הטיפול הפסיכולוגי היא לאפשר למטופל לעבור תהליך של שינוי והתפתחות אישיים, שיאפשרו לו להרגיש טוב יותר עם עצמו ולהתמודד טוב יותר עם האתגרים שניצבים בפניו. במהלך החיים, נבנים בנפש האדם מבנים ומנגנונים המיועדים לאפשר לו חיי נפש, לצד הקיום הפיזי. המבנים והמנגנונים הנפשיים האלו מושפעים ומעוצבים מההיסטוריה הפרטית שלנו ומהאופן בו חווינו אירועים שונים בחייינו. לעיתים, אנו צריכים להתפנות ולהשקיע בעצמנו באמצעות הטיפול, על מנת שנוכל להמשיך ולתפקד באופן גמיש ומסתגל, ועל מנת שנפשנו תוכל להמשיך לגדול ולצמוח. פעמים רבות, שינויים במציאות החיים של המטופל, אף אם אינם מוצהרים מראש כמטרה מפורשת של הטיפול, נובעים מאופן ישיר מהשינוי במבנה ובמנגנונים הנפשיים.

כיצד עובד הטיפול

הטיפול הפסיכולוגי הינו מפגש בין נפשות. נפשו של המטופל ונפשו של המטפל נפגשים בסביבה מוגנת ובטוחה, המוקדשת ומכווננת לצרכי המטופל. המטפל, מתוך הבנה מעמיקה של התיאוריה והידע הקשורים למבנה הנפש והמנגנוניים הפנימיים שלה, ומתוך כיוונון נפשי עצמי כמטפל בתהליכי הדרכה וטיפול אישיים, מאפשר ומסייע למטופל לבצע תהליכי שינוי וצמיחה נפשיים. הטיפול הפסיכולוגי מבוסס על מגע ועל קשר בין נפשות, המתקיים ונבנה באמצעות השיחה המתקיימת בין המטפל והמטופל בחדר הטיפולים בגלוי ובין נפשותיהם באופן סמוי. לעיתים נדרש זמן ממושך על מנת ליצור ולבסס את הקשר הנפשי הבטוח, ומתוך כך יש לעיתים להתאזר בסבלנות על מנת לאפשר את קיום התהליך הטיפולי.

מה ההבדל בין טיפול פסיכולוגי וטיפולים אחרים

ייחודו של הטיפול הפסיכולוגי הוא בהתמקדותו בנפש האדם ובעולמו הפנימי. טיפולים שונים מתייחסים לאדם על מגוון הממדים והרבדים שלו, ומנסים לטפל באדם ובנפשו מתוך שימוש בטכניקות ואמצעים שונים המתווכים את תהליכי הטיפול והשינוי במטופל. הטיפול הפסיכולוגי מתמקד בניסיון לגעת ולשנות את הנפש עצמה, באמצעות המפגש בין נפש המטופל ונפשו של הפסיכולוג. המפגש הזה נערך באמצעות שיחה המתאפשרת בסביבה מוגנת במרחב הטיפולי. הפסיכולוג הוא אדם שהוכשר לתהליך זה, הכשרה המתבססת על התעמקות במחקר הפסיכולוגי הכללי, לצד כיוונון מתמשך של נפשו של המטפל בתהליכי טיפול והדרכה אישיים.

מה ההבדל בין טיפול פסיכולוגי לבין ייעוץ

טיפול פסיכולוגי מתייחס לאדם ולנפשו באופן נרחב, ועוסק בבנייה ובשינוי של המבנה והמנגנונים הנפשיים הפנימיים. במהלך טיפול פסיכולוגי ניתן פעמים רבות להגיע להחלטות ולבצע שינויים רבים במציאות חיינו, אך אלו אינם בהכרח מטרה עיקרית וישירה של הטיפול. ייעוץ הינו במהותו תהליך בו אנו מתייחסים לנושא קונקרטי מסויים המעסיק אותנו בחיי המציאות שלנו, ודנים בו מתוך כוונה ללמוד על נושא זה או להגיע לתובנה או החלטה לגביו באופן מעמיק, ומתוך הבנה של עצמנו. נושא זה יכול לעיתים להיות גם בעל השלכות נפשיות או שהוא נובע וקשור לחלקים רגשיים ונפשיים שלנו, אך אלו אינם בהכרח המוקד או המטרה העיקריים של המפגש.