טיפול גיי פרנדלי

מרחב טיפולי בטוח ומקבל כבסיס הכרחי לטיפול הפסיכולוגי

נושאים כדוגמת קבלה עצמית ו"יציאה מהארון", התמודדותם של בני המשפחה עם תהליך זה, זוגיות מיניות והורות חד מינית, ונושאים נוספים רבים, קשורים באופן ייחודי לנושא הזהות המינית והנטיה המינית. אולם פעמים רבות, דווקא מטופלים העסוקים בנושאים אלו ובשאלות הקשורות לכך, נמנעים מלהגיע לטיפול פסיכולוגי. מטופלים אלו, אינם בטוחים כי יתקבלו בטיפול בלי ביקורת ודעה קדומה, והם חוששים שייתקלו בהתייחסות חברתית סטריאוטיפית ומתייגת, שעלולה רק להקשות ולהעצים את הקונפליקט אותו הם חווים, ולהגביר את סבלם ומצוקתם

אני מאמין כי מרחב טיפולי בטוח ומקבל הוא תנאי בסיסי וחיוני לקיומו של  דיאלוג טיפולי אותנטי, וכי ללא קיומו של מרחב בטוח ומקבל שכזה, לא ניתן במסגרת הטיפול לאפשר צמיחה והתפתחות נפשיים ורגשיים. כדי שהטיפול יוכל להתקיים, על המטופל לחוש כי הוא, כפי שהוא על מאפייניו השונים, מתקבל ללא ביקורת ושיפוט וללא דעה קדומה. רק כך הוא יכול להעיז ולהעמיק לתוך עצמו ונפשו באופן אמיתי ומלא, וללא חשש.

זהות מינית ונטייה מינית כחלק ממכלול הנפש של האדם

האדם הוא תמיד רב ממדי ועולמו הפנימי מורכב ועשיר. הבירור המעמיק של החוויה האישית של המטופל, יכול לכלול בתוכו כמובן ובפרט גם התייחסות למרכיבי הזהות המינית, על קשת ומגוון האפשרויות הקיימות לה. אולם, מטרת הטיפול היא תמיד להכיר ולהבין לעומק את עולמו הפנימי של המטופל, ואת מורכבות המבנים והתהליכים הנפשיים שלו, ומטרה זו לעולם אינה תלויה או קשורה לנטייתו המינית או לזהותו המינית של המטופל. בתהליך חקירה והעמקה זה, בו אנו מתבוננים בעצמנו במסגרת הטיפול, יכולים הזהות והנטיה המינית להוות חלק עיקרי או שולי בחקירה הנפשית העצמית, בנפרד או תוך חיבור לחלקים אחרים שלנו, ולנושאים נוספים המעסיקים אותנו.

לקריאה נוספת: טיפול פסיכולוגי בנושאים של זהות מינית