זהות מינית

גיבוש זהות מינית ונטייה מינית – נדבך בהתפתחות הזהות

מבין המרכיבים השונים של הזהות האישית, נושא הזהות המינית הוא אולי אחד הנושאים המורכבים שבחיי כולנו. השאלה "מי אני?", שהתשובה לה מגדירה את הזהות האישית על רבדיה השונים (כדוגמת הזהות המקצועית, האידאולוגית, החברתית, הדתית וכולי), היא שאלה שמעסיקה את כולנו במהלך כל חיינו, ואנו מקדישים לה מחשבה ותשומת לב רבים. התהליכים של גיבוש הזהות המינית והנטייה המינית יכולים להתרחש על פני תקופת חיים ממושכת, ומושפעים מכוחות ודחפים פנימיים וחיצוניים, מגורמיים אישיים ומלחצים חברתיים. כמו חלקים אחרים של זהותנו האישית המתגבשים במהלך החיים, גם השאלות המתעוררות לגבי נושאים אלו זוכות ליכולות לעיתים להיפתר בלא לעורר קושי ומתח, אך לעיתים הן מעוררות בלבול וקונפליקט רבים.

הקשיים המתעוררים בהתמודדות עם שאלות של זהות ונטייה מינית

הקשיים המתעוררים בהקשר לשאלות של זהות ונטייה מינית הם רבים ומגוונים. ראשית, יתכן כי התשובה האישית לשאלות אלו אינה ברורה באופן מיידי. יתכן כי האדם אינו בטוח בתחושותיו וברגשותיו, או שהוא זקוק לזמן כדי לברר ולבדוק את הדבר. התרחשות כזו יכולה להופיע באופן ראשוני כבר בתחילת תהליך גיבוש הזהות המינית, אך פעמים רבות היא דווקא מתרחשת בשלבים מתקדמים יותר של ההתפתחות האישית, כאשר המודעות העצמית לתחום המיני גוברת. דווקא כאשר ההבנה של התחושות המיניות מתרחשת בשלב מאוחר יותר של ההתפתחות, הבלבול והדיון פנימי הסוער המתלווים אליה יכולים לגרום למשבר זהות של ממש, כאשר תפיסה עצמית מסויימת שהייתה מרכיב יסודי בזהותנו עוברת תהליך של שינוי וגיבוש מחדש.

בנוסף, למרות השינויים החברתיים הניכרים בחברה המערבית בעשורים האחרונים בתחום המיניות, המתח אותו חווים אנשים בעלי זהות או נטייה מינית שאינם בגדר ה"נורמטיביות" עלול להיות מקור לסבל ולקשיים ניכרים. המתחים האלו עלולים גם להשפיע ולהגביל את עצם יכולתו של האדם לעסוק בשאלות אלו ללא תחושות אשמה, ולעיתים להוביל לחוויה של שונות, בדידות, דכדוך, וסבל רב. חשיפת העצמי מול העולם, חשיפה שהיא לעיתים בלתי נמנעת עבור אנשים הרוצים לקיים אורח חיים התואם באופן גלוי את זהותם המינית, מעוררת שאלות וקשיים רבים: האם "לצאת מהארון"? מתי וכיצד לספר למשפחתי ולחברי? איך יקבלו אותי משפחתי והקרובים לי? איך תשפיע ההיחשפות על חיי? ושאלות רבות נוספות.

הטיפול הפסיכולוגי בהקשר לשאלות הקשורות לזהות ולנטייה המינית

הפונים לטיפול פסיכולוגי בהקשר לשאלות הקשורות לזהות המינית, עסוקים בשאלות שונות. לעיתים, ישנו צורך לאפשר את תהליך גיבוש הזהות עצמו במקום בטוח ואינטימי, באופן שיאפשר צמיחה התפתחות והשתלבות של חלקי הזהות והעצמי השונים, מתוך קבלה עצמית והתמודדות עם הדאגות והחרדות שעלולות להתעורר. לפעמים, ההקשר החברתי והיחסים ביני לבין העולם הם המוקד לדיון, לפני או אחרי שבוחרים להחשף בתחום זה. בפעמים אחרות עומדים במוקד הטיפול ההשלכות של הגילוי והרצון להצליח בבחירת הדרך המיטבית בבחירות חיים שונות כדוגמות סגנון החיים, הורות במשפחה לא מסורתית, וכדומה.

כמובן, כמו כל אדם, גם אנשים שעסוקים בשאלות הקשורות לזהות ולנטייה המינית, זקוקים פעמים רבות להתייחס לחלקים אחרים שלהם במסגרת טיפול, ומעונייינם לעשות זאת באופן שיהיה מותאם להשלכות ולהשפעות של המרכיב הזה בזהותם על הנושא. נושאים כדוגמת יחסים בין-אישיים, יחסים זוגיים-רומנטיים, תפיסה עצמית, התמודדות עם דיכאון וחרדה ונושאים רבים אחרים, זקוקים לעיתים קרובות למבט שמתייחס באופן אינטגרטיבי ושלם לאדם, ובכלל זה בפרט למרכיב השונות בזהות המינית.

לקריאה נוספת: טיפול פסיכולוגי גיי פרנדלי